Demagnetizace a separace kovů

Demagnetizace

Demagnetizéry jsou navrženy k odstranění zbytkového magnetismu z obrobků, které byly v kontaktu s magnetickým polem. Jsou vhodné pro kusovou a ruční demagnetizaci. Odmagnetování komponentů, nástrojů, šroubení, ložisek, obrobků atd.

Separátory kovů

Elektromagnetické a permanentní magnetické separátory kovů slouží k oddělené železných materiálů (magnetických) od provozního materiálu nebo látek (strusky, kapaliny, odpadu atd.). S využitím unikátní technologie je taktéž možné oddělit neželezné kovy od inertních materiálů.